ב . מדידה ביחידות מדה כוסית היץ תשמש יחידת מדה . ^ 1 כמה כוסיות יין נכנסות לכלי ^ ד ) ל בךקו והשלימו . הנפח של כלי ( ר הוא ו ו כוסיות בקרוב . 2 משחק מי יודע כמה ! מניחים על השלחן את כלי ( ה . ( כל אחד מנחש ורושם.- עלשו בוךקים בעזרת גרגרים ורושמים המנצח ^) - הנחוש שלו הוא הקרוב ביותר לתשובה הנכונה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית