תוכןהעניינים א . נדרג נפחים 136 . ב . מדידה ביחידות מידה 138 . . ג . חיבור נפחים בעזרת משורה ( מד-נפח ) 139 ד . יחידות מידה שונות 141 _ ה . גופים שונים - נפחים שווים 143 אבזרים לפרק אוסף כלים שונים מדבקות ראו פירוט גרגרים למילוי הכלים < בעמוד 136 פלסטלינה קערה ( רצוי )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית