ה . חידות ( העשרה ) 1 פתרו את החידות : משלןלם הכולל של 4 חתולים ו 3 חתלתולים הוא 15 ק"ג . משלןלם של 3 חתולים ו 4 חתלתולים הוא 13 ק"ג . לכל החתולים משקל שוה וגם לכל החתלתולים ? משקל שוה . I N מה משקל ? י כל חתלתול ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית