ד . הטונה כדי לשקל דברים כבדים מאוד מודדים ביחידה הנקראת טונה . 1000 ק"ג 1 = טונה 1 > השלימו . ההיפופוטם - T ? - טם טם - זולל בשנה 2 TT : טונות מלפפונים . : T : כמה T - ק י"ג מלפפונים : T : הוא זולל בשנה _ ? TT : « « 3 התוכלו לחשב על דבלים אחרים כבךים מאוד שכדאי למדד בטונות ? לדגמה.- משקלו ? של פיל הוא טונה אחת לפחות . .. יש .. פילים שמשקלם TT ' T : ? v גדול מ 6 טונות , ויש ... לויתנים T :: שמשקלם ' T : ? v יותר מ 100 טונות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית