ג . הגרם כדי למדד כמיות הקטנות מקילוגרם אחד חלקו את הקילוגרם לאלף חלקים שוים . כל חלק נקרא ^ ךם ( כותבים בקצור - גרי 1000 . ( גר' 000 1 = 1 חפשו דברים שמשקלם פחות מ 10 גרמים והשלימו . 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית