ספור תולדות המשקלות כבר לפני אלפי שנים השתמשו בני האדם בשיטות שונות כדי להשוות כמיות עול חמןים שונים . המצךים הקךמונים נהגו לקבע ^< בן מסימת כיחידת משלןל וליצר משקולות | רבות השוות לה . כדי למדד כמיות של חמךים השוו אותם למשקולות בעזרת מאזנים . המשקולות ביון > TT היו ! T יצוקות נרושת , ! ברונזה : T ! ועופרת . ? ' " •• הכבדות שבמשקולות היו ישויות מאבן שיש . כדי לשמר על אחידות המשקולות היו פלןחים עוברים בשוקים ובוךקים אותן . בעולם העתיק היה קשר הדוק בין יחידות המשלןל ובין שיטת הכספים והמטבעות . ערך המטבע התאים לכמות החמר שבו . בתקופת התנ"ך למשל , שמש השקל משקלת , וכאשר נאמר "שקל כסף / '  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית