תוכן העניינים א . סיפור תולדות המשקולות 124 ב . הקילוגרם 127 ג . הגרם 129 ד . הטונה 132 __ ה . חידות ( העשרה 134 _ . __(  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית