יב . חשובים 1 מתחו ? קו ישר בין כל שתי מדות ? שוות . בךיקה : אם לא טעיתם , כל הקוים עוברים ךךך העגולים האחרים . 2 השלימו . בדיקה : 1 ? צבעו את החלקים שבהם המספרים שרשמתם . ? 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית