י . באיזו יחידה כדאי למדד ? ספור הכסא כשחזר TV : דני ? T הביתה T : עיף , "I" T על כקזאו החביב בכבדות התישב . מה זהי איד העולם התהפך ?/??? מה קרה ? ומה לכסא ? אוי , רגלו נשברה !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית