ח . המילימטר אס מחלקים את הסנטימטר ל 10 חלקים שלים , כל חלק נקרא מילימטר , ובקצור כותבים מ"מ . 10 מ"מ 1 = ס '' מ הנמלה העומדת לצד הסךגל - ארכה 5 מ"מ . שימו לב : המספרים על הסרגל מסמנים סנטימטרים . גם המילימטרים מסמנים , אבל בלי מספרים . 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית