ו . הסנטימטר # אם מחלקים את המטר ל 100 חלקים שוים , כל חלק נקרא סנטימטר . במקום סנטימטר כותבים בקצור ס"מ . 100 ס"מ 1 = מ' 1 השלימו . ס"מ 2 = מ' 1 ג מ' 300 = ס"מ 1 ד מ' 100 = ס"מ 1 א דצ"מ 4 = מ' 1 ב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית