ה . הדצימטר אם מחלקים את המטר ל 10 מלקים שוים , כל חלק נקרא ךצ > מטר . במקום ךצימטר כותבים בקצור דצ"מ . 10 דצ"מ 1 = מ' 1 השלימו . דצ"מ 2 = מי 1 א מ' 40 = דצ"מ ב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית