ב . יחידות ארך בעבר עוד בימי קדם נאלצו בני האךם להמציא שיטות שונות למךיךת ארך . על פי רב היו השיטות האלה מבססות על מדות איברי גופו של האדם . הנה דגמאות למדות ארך שהשתמשו בהן אבותינו הקדמונים מובן שהמדות האלה ? לא היו מדי-קות ולא היו אחידות , מכיון I שלאיברי הגוף I של אנשים שונים יש ארכים שונים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית