ה . הטרפז א . לאילו מהמרבעים האלה יש צלעות מקבילות ? * •* סמנו כל זוג של צלעות מקבילות בחצים באותו הצבע . ב . לאילו מרבעים יש שני זוגות של צלעות מקבילות ? ךשמו בתוכם את השם מקבילית . ג . לאילו מרבעים \ יש רק זוג אחד של צלעות מקבילות ? ? מרבע שיש לו רק זוג אחד של צלעות מקבילות נקרא טרפז . רשמו את השם טרפז במרבעים המתאימים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית