ג . המקבילית והמלבן 1 ? א . לפניכם מרבע הבנוי משתי ךצועות א ומשתי ךצועות ג . בנו את המרבע הזה . ב . האם מאותו ארבע רצועות אפשר לבנות מרבע אחר בלי לפרק את המרבע שהיה ? סןטטר אותו במחברת . ג . מה T שוה v T ומה T שונה v בשני ?? : המרבעים ^ T ? : - שבניתם « v ^ ? v ( שימו לב לצלעות , לזויות ? וכן למאנכות ולמקבילות של הצלעות ( . ד . האם מאותן ארבע רצועות אפשר לבנות ? מרבע ? שיש ? לו זוית ? ישרה ? קךטטן- אותו במחברת . מה T תוכלו לומר על הזויות - האחרות : T ?• של /• אותו מרבע _ .: ? T במרבע T' .: - ששרטטתם : ? v : > סמנו : - את v הצלעות T : - השוות T - בארכן ' T : T : באותו : הצבע .- v - האם לצלעות השוות יש לןךקוד משתף ? _  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית