א . משלשים ( חזרה ) צלעות המשלש 1 קחו את הןצועות וסדרו אותן לפי אךכן : 2 א . האם אפשר לבנות משלשים מהךצועות האלה ) ? כתבו כן או לא . ( ד , ד , ה _ א , א , ג _ . ב , ג , ה _ ה , ב , א _ ב . מצאו עוד שלישיה של ךצועות ^ אפשר לסגר למשלש ג . מצאו עוד שלישיה שאי אפשר לסגר למשלש  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית