תוכן העניינים א . משולשים ( חזרה ) 78 ב . המעוין והריבוע 82 ג . המקבילית והמלבן 85 ד . הדלתון 91 ה . הטרפז 93 ו . בניית מרובעים ממשולשים ( אתגר ) 95 אבזרים לפרק רצועות ( לרכישה נפרדת במארז ל 5 תלמידים ) אוסף משולשים לגזירה ( בסוף החוברת )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית