ו . צלעות מקבילות במצלעים בשכונת המצלעים בעיר ? החדשה תכננו התושבים חצרות , לכל חצר ?? צורת מצלע . הנה חצר אחת . בחצר הזאת אךבע צלעות . רשמו מקבילות או לא מקבילות . התושבים סמנו כל זוג צלעות מקבילות בחצים באותו הצבע . סמנו חצים ליד הצלעות המקבילות בחצר המציךת בסעיף . 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית