ג . מרחק בין ישריםמקביליםמכיון שבית הספר נבנה בעיר ליד כביש סואן , דךשה המועצה למניעת תאונות לבנות גשר להולכי רגל מעל לכביש . הגשו ארבע הצעות לבנית הגשר . א . התבוננו בגשרים 4 ' -1 באיור שמשמאל : באיזה גשר ה"תם בוחרים ומדוע ? רמז : כדאי שהגשר יהיה קצר ככל האפשר . ב .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית