תוכן העניינים א . ישרים מקבילים 56 ב . ישרים מאונכים 61 ג . מרחק בין ישרים מקבילים 65 ד . סרטוט ישרים מקבילים 67 ה . האם הישרים מקבילים זה לזה ? 71 ו . צלעות מקבילות במצולעים 71 אבזרים לפרק סרגל משולש סרטוט  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית