ב . מיון משלשים על פי זויותיהם 1 א . מצאו זויות ישרות במשלשים וסמנו אותן כמו בדגמה . ב . באילו משלשים מצאתם זוית ישרה 1 c ? משלש שבו זוית אחת ישרה נקרא משלש ? ישר זוית . 2 א . מצאו ? זויות ? קהות ? במשלשים ? ? וסמנו אותן כמו בדגמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית