א . מיון משלשים על פי צלעותיהם 1 חפשו — צלעות שוות בכל משלש . \ אם יש - צבעו את הצלעות השוות באותו הצבע . אם אין - כתבו אין צלעות שוות . אפשר להשוות בין הצלעות בעזרת סרגל או בעזרת פס ניר . כדאי לעודד את התלמידים למדוד בעזרת פס נייר כך -.מניחים את פס הנייר ליד צלע אחת ומסמנים את אורכה . אחר כך משווים לצלע האחרת ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית