תוכן העניינים א . מיון משולשים על פי צלעותיהם 42 ב . מיון משולשים עלפי זוויותיהם 48 ג . מיון משולשים - סיכום 52  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית