יא . סוגים שונים של מד זוית 1 יש מךי זוית השונים ממד הז-וית העגל . התבוננו במדי הזוית האלה והשוו אותם למד הז-וית העגל . במד הזוית העגל - קדקוד הז - וית הוא מרכז העגול . ? מצאו בכל מד זוית ? איזו ? נקדה / משמשת קדקוד ? הז- וית וסמנו אותה . במד הז - - : וית העגל T v מסמן - ' T / קו האפס \ . y y T מצאו ? את ? קו האפס במד הז-וית ? האחר ?? והניחו ? עליו קיסם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית