י . אמדן זויות 1 כתבו בעגולים < או > או . = תחלה נחשו על ידי אמדן ואסר כך בךקו . ? 2 נסו לסךטט במחברת , בלי מד זוית , זויות בגךלים האק ! ה ( בקרוב : ( 170 ° 20 ° 45 ° 90 ° 100 ° אחרי שתסךטטו , בךקו על ידי מלידה . 3 א . נחשו את הגדל של כל זוית המסךטטת כאן , וןשמו את השערתכם בטבלה שלמטה . ( לצרך * האמדן העזרו בהשואה לזוית ישרה או שטוחה ( .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית