ט . מדידת זויות 1 וכוח בין \^ תי זויות איזו זוית צודקת ? איזו זוית גדולה יותר ? לדעתכם ? ? דונו ביניכם ? ? איך י אפשר למדד גדל של ו זוית . נכיר את מד הזוית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית