ו . זוית שטוחה התבוננו בסךטוט : א . האם זו זוית ? _ סמנו את הקךקוד שלה באדם ואת הקןךנים בירק . ב . זוית ? כזאת נקראת זוית ? שטוחה . נסו להסביר מדוע הז-וית נקראת כך . ג . כמה זויות ? ישרות "נכנסות" בזוית שטוחה ( בלי לעלות זו על זו ?(  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית