ה . זוית ישרה 1 לפניכם סךטוט של מלבן . סמנו במלבן זוית כלשהי . הז T ~" - וית שסמנתם v ! ~ ? v נקראת ' : •• זוית : ? T ישרה . TT כמה זויות ישרות יש 2 השיגו לכם כרטיס ? מלבני .... - או שקף 11 מלבני . ? בדקו ? בעזרתו אם הזויות האלה ישרות . 3 עשו לכם זוית :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית