ד . גדלהזוית 1 א . בנו זוית משתי רצועות . התאימו את ? זוית הרצועות שלכם לזוית א . ב . הגדילו את המפתח בין השוקןם כך שתתקבל זוית ? המתאימה ? לזוית ב . ככל שמפתח הקןךנים גדל , כך גדלה הז-וית שביניהן . בדגמה שלנו - זוית ב גדולה מז-וית א . ג . עכשו : - התאימו ? : - את v זוית T הרצועות : T לזוית T : ג . האם היה צריך להגדיל את מפתח הרצועות או להקטין אותו ? _  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית