ג . מהיזוית ? ךצועות כלשהן וחברו אותן . קבלתם זוית . 1 ( הךצועות מסמלות קךנים הנמשכות עוד ועוד ( . שנו את המפתח בין שתי הרצועות , כזל שיתאים לזולות האלה . בכל זוית יש כקדה ושתי קרנים היוצאות ממנה . הנקךה שממנה הקךנים יוצאות נקראת לןךקוד הזףת . הקרנים נקראות גם שוק * הזמת . בדרזז I v v : כלל T : מסמנים : - : את . ? הז T - - וית בקשת . v ' v :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית