ב . קרנים וקטעים יש להדגיש את ההבדלים בין : ישר ( לא מוגבל , ( קרן ( מוגבלת מצד אחד , ( קטע ( מוגבל משני צדיו . ( 1 כתבו קרן | או | קטע | או | ישר | או ^| ( אף לא אחד מאלה ^ . ( 2 סךטטו כמה קךנים היוצאות מן הנקךה . מן כמה לןרנים היוצאות הנקדה יכ ^ ' תם לציר ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית