תוכן העניינים שקפי זוויות / בסוף עיגול הקרן המסתובבת ] החוברת מד זווית עגול ( במארז האבזרים לכיתה ג ( ' שתי סיכות מתפצלות ( כל תלמיד ישיג לעצמו ) רצועות פלסטיק ( לרכישה נפרדת במארז ל 5 תלמידים ) א . קווים ישרים 4 ב . קרניים וקטעים 8 .. ג . מהי זווית ? 12 ד . גודל הזווית 17 ה . זווית ישרה 11 ו . זווית שטוחה 25 ז . זווית קהה וזווית חדה 26 ח . סוגי זוויות - סיכום 17 ט . מדידת זוויות 31 י . אומדן זוויות 17 יא . סוגים שונים של מד זווית 39 אבזרים לפרק  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית