נושאי הלימוד זוויות 3 משולשים 41 ישרים מקבילים וישרים מאונכים 55 מרובעים 77 מדידת אורך 97 משקל 123 נפחים 135 הזמן 145 סיבוב 157 אבזרים לחוברת מארז האבזרים לכיתה ג רצועות פל 00 יק ( לרכישה נפרדת במארז ל 5 תלמידים ) דפי גזירה - בסוף החוברת החוברת מלו ™ במדריך למורה . פרקי גאומטרייה בסדרה שבילים נכתבו בידי צוות המתמטיקה של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך התרבות והספורט ( ת"ל ) וצוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( מטח , ( ועובדו מתוך פרקי הסדרות "ועוד אחת '' ו"אחת שתיים ו ... שלוש . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית