פרקי הגאומטרייה , להוציא הפרק "מרובעים , " לקוחים מן התכנית ועוד אחת . פרקי . ••? * גאומסריה _ .... לכתה .. ג  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית