שוב חשוב 1 בפנת החי בחות יוחאי א | בחוה יש 3 טוסים . החואית שעובדת בפנת החי ספרה שלקראת החפשה היא רוצה שיהיו בחוה 12 טוסים . כמה טוסים עליה להוסיף לחוה ? תרגיל : תשובה : ב | בחוה יש עדר כבשים קטן - יש בו רק 34 כבשים . מספר הכבשים קטן ב7- ממספר העזים . כמה עזים יש בחוה ? תרגיל : תשובה : ג | החואית ספרה שבאביב הגיעו לחוה 48 חסידות , והן נחתו לשנת הלילה על 6 עצים . על כל עץ היה מספר שוה של חסידות . כמה חסידות היו על כל עץ ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית