ב מלבני כפל נושאי הפעילויות : הקשר בין ציורי קבוצות למלבני כפל בונים מלבנים ממלאים מלבנים תרגילי כפל ותרגילי חילוק במלבנים מאה משבצות פעילות יישומית : כמה משבצות ? 1 לפניכם שלושה ציורים . מצאו דברים דומים בכל שני ציורים : במה דומה ציור א לציור ב ? במה דומה ציור א לציור ג ? במה דומה ציור ב לציור ג ? כאשר עוסקים במלבני כפל כדאי לוודא שהתלמידים יודעים להבחין בין טור ובין שורה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית