א כפל וחלוק בקבוצות נושאי הפעילויות : כמה יש בסך הכול ? פעילות יישומית : דף פורח מצבי כפל , גורמים ומכפלה שני מצבים של חילוק 1 כמה עולים כל הצעצועים שבקפסה ? א | חשוב : סך הכל ש"ח . ב | חשוב : סך הכל ש"ח .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית