תוכן העניינים א . כפל וחילוק בקבוצות 4 ב . מלבני כפל 24 ג . לוח הכפל 33 ד . שליטה בעובדות הכפל והחילוק : - אחד הגורמים הוא - 41 6 אחד הגורמים הוא - 49 7 אחד הגורמים הוא - 56 8 אחד הגורמים הוא 64 9 שוב חישוב 70 החוברת מלווה במדריך למורה . מומלץ ללמד חוברת זו במקביל ללימוד פרקים אחרים של כיתה ג . ' הסדרה "שבילים" מותאמת לתכנית הלימודים ומתבססת על׃ - לקחים שהופקו מהפעלת הסדרות ״אחת , שתיים ו ... שלוש״ ו״ועוד אחת״ למהדורותיהן השונות במשך 25 שנה וממשוב של מורים ומדריכים שתי הסדרות האלה נכתבו בידי צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית ) מטח ( וצוות המתמטיקה של האגף לתכניות לימודים במשרד החינוך ) ת״ל - . ) מחקרים עדכניים בתחום הוראת המתמטיקה בארץ ובעולם - לקחים שהופקו מניסוי החוברות הנוכחיות בכיתות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית