מתמטיקה לבית–ספר היסודי מתמטיקה לבית הספר היסודי בסוס הכפל והחלוק ובעיות מלוליות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית