קריאה חפשית אפשר לקרא לבד , ואפשר לקרא עם חברים . אפשר לקרא בקול רם , ואפשר לקרא בשקט . אפשר לקרא בבית , ואפשר לקרא בכתה . אפשר לקרא ולדבר , ואפשר לקרא ולדמין .  אל הספר