חכמי חלם והירח / ספור . 1 קראו את הספור . חכמי חלם והירח ברחובות של העיר חלם לא היו מנורות . חשך גדול היה ברחובות , ואנשי חלם פחדו לצאת מהבתים בלילות . איש אחד הציע לתפס את הירח כשהוא מלא ועגל , ולתלות אותו בשמים בלילות החשוכים . כלם התפעלו מההצעה . הם שמו בחצר חבית עם מים וחכו לאמצע החדש . כשראו את הירח העגל בתוך החבית , סגרו את החבית חזק חזק . כעבר שבועים , בלילה חשוך ומפחיד , פתחו אנשי העיר את החבית , כדי להוציא ממנה את הירח , והנה ... אין ירח . . 2 ענו במחברת על השאלות : א . למה היה חשך גדול ברחובות של העיר חלם ? ב . למה פחדו אנשי העיר לצאת מהבתים בלילות ? ג . למה שמו האנשים חבית עם מים בחצר ? ד . למה חכו אנשי חלם לאמצע החדש ? ה . למה פתחו אנשי חלם את החבית ? . 3 העתיקו את המשפטים והשלימו את הפעלים . א . אנשי חלם פחדו לצאת מהבתים . ב . אנשי חלם ––––––––– מההצעה . ג . אנשי חלם ––––––––– בחצר חבית עם מים . ד . אנשי חלם ––––––––– לאמצע החדש . ה . אנשי חלם ––––––––– את הירח העגל בתוך החבית . ו . אנשי חלם ––––––––– את החבית חזק חזק . ז . אנשי חלם ––––––––– את החבית כדי להוציא את הירח .  אל הספר