הרוח והשמש / ספור . 1 קראו את הספור . הרוח והשמש הרוח והשמש התוכחו והתוכחו מי חזקה יותר . לבסוף החליטו שמי שתצליח להוריד את המעיל מאיש שהולך בדרך - היא חזקה יותר . הרוח היתה ראשונה . היא היתה רוח צפונית קרה וחזקה . היא נשבה ונשפה על האיש בכל הכח . לאיש היה קר , והוא סגר את כל הכפתורים של המעיל . השמש חממה את האיש בעדינות . לאיש היה נעים , והוא פתח את הכפתורים של המעיל . אחר-כך היה לו חם , והוא פשט את המעיל והחזיק אותו ביד . . 2 א . הרוח עושה דבר אחד , והשמש עושה דבר הפוך . מה עושה הרוח ? מה עושה השמש ? ב . האיש עושה דבר אחד , ואחר כך הוא עושה דבר הפוך . מה עושה האיש בכל מצב ? . 3 העתיקו את הטבלה למחברת . כתבו בטבלה את הפעלות שעשתה הרוח , את הפעלות שעשתה השמש  אל הספר