ארך היום והלילה / מידע . 1 מה קובע את ארך היום והלילה ? ( אפשר למצא את התשובה בקטע המידע שבעמוד ( . 120 . 2 קראו את קטע המידע . ארך היום והלילה בכל שנה יש כמה תאריכים קבועים שקשורים לארך היום והלילה : 21 במרס הוא תאריך קבוע שבו היום והלילה שוים בארכם . 21 ביוני הוא תאריך קבוע שבו היום הוא היום הארך ביותר בשנה , והלילה הוא הלילה הקצר ביותר בשנה ( באזור שלנו 23 . ( בספטמבר הוא תאריך קבוע שבו היום והלילה שוים בארכם . 22 בדצמבר הוא תאריך קבוע שבו היום הוא היום הקצר ביותר בשנה , והלילה הוא הלילה הארך ביותר בשנה ( באזור שלנו . ( . 1 ינואר . 2 פברואר . 3 מרס . 4 אפריל . 5 מאי . 6 יוני . 7 יולי . 8 אוגוסט . 9 ספטמבר . 10 אוקטובר . 11 נובמבר . 12 דצמבר  אל הספר