השמש / מידע . 1 קראו את המידע על השמש . השמש השמש היא כוכב * גדול בשמים . היא לא זזה ממקומה . לשמש יש כח משיכה גדול , וכוכבים שונים נמשכים אליה . כדור הארץ הוא כוכב שרחוק מהשמש כמאה וחמשים מיליון ק"מ . כדור הארץ נמשך ** אל השמש ומסתובב סביבה . השמש חמה מאוד והיא מאירה באור חזק . כדור הארץ מקבל מהשמש חם ואור . * שם , ז' ( כוכבים ) כוכב , גוף שנמצא בשמים ובלילה נראה כמו נקדה של אור . נמשך , ** פעל בבנין נפעל ( נמשך , נמשך , ימשך . ( דבר שמתקרב לדבר אחר בכח ( למשל מגנט . (  אל הספר