השמש והירח מה אתם יודעים על הירח ? מה עוד אתם רוצים לדעת על הירח ? מה אתם יודעים על השמש ? מה עוד אתם רוצים לדעת על השמש ? האם אתם מכירים ספורים ושירים על הירח או על השמש ? אילו ?  אל הספר