פרחי בר א H מים ומוגנים / מידע . 1 קראו את קטע המידע . פרחי בר א H מים ומוגנים בישראל פורחים פרחי בר בשלל צבעים . פרחי בר א H מים פורחים בחרף ובאביב . הנה שלושה פרחים א H מים ומוגנים שרואים בשדות בישראל : פרח הכלנית פורח ראשון - מחדש ינואר עד חדש אפריל . פרח הנורית פורח שני - מחדש פברואר עד חדש מאי . פרח הפרג פורח שלישי - מחדש מרס עד חדש יוני . . 2 א . האם אתם מכירים את הכלנית , הנורית , הפרג ? ב . אם כן , איפה בסביבה שלכם אפשר לראות אותם כשהם פורחים ? ג . אילו פרחי בר אחרים אתם מכירים ? . 3 כתבו במחברת את ההסבר הנכון . פרחי בר : פרחים שאנשים מגדלים בגנה ] פרחים שגדלים בשדה . שלל צבעים : שני צבעים ] הרבה צבעים ] צבע אחד .  אל הספר