נשרים בכרמל / ידיעה ( 2 ) . 1 קראו ידיעה שהתפרסמה באינטרנט בחדש יוני , 2006 שלושה חדשים אחרי הידיעה הקודמת . מזל טוב * - גוזל בכרמל ! . 2 קראו את הכותרת של הידיעה בעמוד , 86 וקראו את כותרת הידיעה בעמוד זה . מה אפשר להבין מקריאת שתי הכותרות ? * מזל טוב  אל הספר