הכנרת / מידע . 1 קראו את העבדות * על הכנרת . ( כדאי למצא את הכנרת במפת ישראל ( . עבדות על הכנרת הכנרת היא הימה ** המתוקה הכי נמוכה בעולם . הכנרת מתמלאת ממי גשמים , ממעינות , מנחלים ומנהר הירדן . הכנרת היא מקור *** חשוב של מים לשתיה ולהשקיה בישראל . . 2 מה יודעים על הכנרת מקטע המידע ? ( עבדות )  אל הספר