ים כנרת וים המלח האם הייתם פעם בים כנרת ? מתי הייתם ? עם מי הייתם ? מה עשיתם שם ? האם הייתם פעם בים המלח ? מתי הייתם ? עם מי הייתם ? מה עשיתם שם ? האם הייתם פעם בים אחר ?  אל הספר