בוחרים את שבעת פלאי העולם החדש / ידיעה . 1 קראו את הידיעה שלפניכם . רואים עולם תיירות פנים תיירות חוץ אתרים מומלצים טיסות לכל העולם בוחרים את שבעת פלאי העולם החדש מאה מיליון ( 100 , 000 , 000 ) אנשים מכל העולם השתתפו בסקר * לבחירה של שבעת פלאי העולם החדש . הסקר נעשה באמצעות דאר אלקטרוני באינטרנט il ) ב ( e-m ובאמצעות הודעות שנכתבו בטלפונים הנידים . ( sms )  אל הספר